wyszukiwanie blogów

poniedziałek, 15 grudnia 2014

330. Freedom - SasuSaku


Tytuł: Freedom-SasuSaku
Autor: Wiktoria Bugno
Kategoria: SasuSaku 
Opis: Kochać to także umieć się roz­stać. Umieć poz­wo­lić ko­muś odejść, na­wet jeśli darzy się go wielkim uczu­ciem. Miłość jest zaprzeczeniem egoizmu, za­bor­czości, jest skiero­waniem się ku dru­giej oso­bie, jest prag­nieniem prze­de wszys­tkim jej szczęścia, cza­sem wbrew własnemu

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz