wyszukiwanie blogów

czwartek, 1 stycznia 2015

339. NaruHina - Love Story.

Tytuł: NaruHina - Love Story 
Autor: Wiktoria Bugno
Kategoria: Świat Rzeczywisty
Opis: Od­wróciłam się od życia...
Prze­cież byłeś moim dziełem...
Dzi­siaj muszę się obudzić...
Bo może przy­pad­kiem...
Tak zu­pełnie przypadkiem...
Świat mi przez pal­ce ucieknie..
.Żeg­naj lecz nie na zaw­sze...
Spot­kać nam się kiedyś przyj­dzie...
Chcę Ci podzięko­wać...
Ta krótka zna­jomość...
Czymże ona będzie...
Wte­dy gdy już za­pom­ni­my...
Ja obiecuję tak się uśmie­chnę...
Za każdym ra­zem...
Kiedy przyj­dziesz wspom­nieniem...
Poz­dro­wię raz jeszcze...
Anioła które­go us­ta­wiłam...
Koło Ciebie aby był... Aż do chwili...
Gdy się wszys­cy spot­ka­my...
I już nie będziemy pamiętać...
Rozstania...
Naruto?...
Kocham cię...

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz